resilenciacv#ResiliènciaCV Una història del CSA Can Vies

La resiliència és la capacitat per a resistir i superar agressions continuades. En aquest cas parlem d’una resiliència col·lectiva, la d’una gent i un espai que ja s’apropa als 20 anys d’història i que s’ha hagut de sobreposar a l’intent institucional de la seva desaparició.

Aquest és un documental sobre el CSA Can Vies amb testimonis directes. En ell es parla del que ha estat aquest centre social que està apunt de complir els 20 anys d’història. Aquest va saltar a les portades dels mitjans de comunicació arran del desallotjament que va patir el 26 de maig del 2014 i que va tenir una ressò mundial. Una setmana de protestes al carrer, que van prendre el nom a les xarxes socials d’ #EfecteCanVies , i finalitzen amb la reocupació de l’edifici i amb la seva reconstrucció.
http://morintsol.com
http://sants.tv

#ResiliènciaCV Una història del CSA Can Vies

La resiliencia es la capacidad para resistir y superar agresiones continuadas. En este caso hablamos de una resiliencia colectiva, la de una gente y un espacio que ya se acerca a los 20 años de historia y que ha tenido que sobreponerse al intento institucional de su desaparición.

Este es un documental sobre el CSA Can Vies con testigos directos. En él se habla de lo que ha sido este centro social que está a punto de cumplir los 20 años de historia. Este saltó a las portadas de los medios de comunicación a raíz del desalojo que sufrió el 26 de mayo de 2014 y que tuvo una repercusión mundial. Una semana de protestas en la calle, que tomaron el nombre en las redes sociales de #EfecteCanVies, y finalizan con la reocupación del edificio y con su reconstrucción.

Ver online #ResiliènciaCV Una història del CSA Can Vies: