Gaur, maiatzaren 31n, osteguna, Ekoetxean (Bilbon, Pilota kalea, 5) eta Ekobarakan (Barakaldon, San Juan 10) aurkeztuko da «Euskal Herria: ezkutuko zorra» 19:30tan. Partehartzaileak: Eneko Garmendia eta Leire Urkidi (Biores). Dokumental honetan, euskal zor ekologiko horren adibide diren hiru lehengai aztertzen ditugu. (Indymedia)

Hoy, jueves 31 de mayo  a las 19:30, se presenta el DVD «La deuda oculta de EH» en Ekoetxea (Calle Pelota 5, Bilbo) y en Ekoetxea (Calle San Juan 10, de Barakaldo). Tomarán parte Eneko Garmendia eta Leire Urkidi (Biores). En este documental le seguimos la pista a tres materias primas que ejemplifican esa deuda ecológica vasca. (Indymedia)

Gaur egun, kontsumitzen ditugun material gehienak oso urrutitik ekartzen dira. Euskal Herrian kontsumitu eta ekoizten dugun produktu ugarik, Hegoaldeko herrialde txirotuetan dute jatorria, bertan kutsatzea edo langileak baldintza prekarioetan kontratatzea errazagoa eta merkeagoa baita. Somalian arrantzatzea, Bolivian mineralak erauztea edo Indonesian agroerregaiak landatzea merkea izaten da, kutsatzen denagatik ez delako ordaintzen, besteak beste. Iparraldeko herrialde industrializatu, edo aberastuok onura ateratzen dugu hortik; kontsumitzaileok, euskal enpresek eta gobernuek onura ateratzen dute injustizia horretatik. Gure jarduera ekonomikoak zein kontsumoak hegoaldeko herrialdeetan kalte ekologiko eta sozialak eragiten dute, haiekiko zor bat sortuz. Zor horri zor ekologikoa deitzen zaio.

Dokumental honetan, euskal zor ekologiko horren adibide diren hiru lehengai aztertzen ditugu. Alde batetik, Boliviako estainu meatzaritzak dituen inpaktuak azaltzen dira: besteak beste, ur eta zoruen kutsadura, komunitateen osasun eta bizibideekiko kalteak eta meatzaritzak herrialde honetan eragin duen arpilatzea. EAEk estainu kopuru handiak inportatzen ditu ardo-botiletan zeregin estetikoa betetzen duten kapsulak egiteko. Konparatiboki, Araba estainu inportatzaile handienetariko bat da Estatu espainol eta Europa mailan. Estainu horren parte bat Boliviatik dator.

Bideoak lantzen duen bigarren kasua Mendebaldeko Ozeano Indikoko atunaren arratza da. Zonalde horretan atuna harrapatzen dabiltzaten ontziteri garratzitsuenen artean euskal atun-ontzi kongeladoreak daude. Gaur egungo euskal arrantzarentzat hori da kala nagusienetarikoa bat, non irabazi handiak lortzen diren. Hala ere, jarduera honen ondorioak larriak izan daitezke. Eragin ditzakeen arriskuen artean ditugu: zoriz harrapatutako eta gero baztertutako marrazoak eta beste espezieak, atunaren gehiegizko ustiapena, ekosistemeekiko kalteak eta bertako arrantzaleenganako ondorioak. Europar Batasunaren eta bertako herrialdeen artean egiten diren bidebageko akordioak dira xahutze honen testuinguru legala.

Azkenik, Indonesiako agro-erregaien landaketen kasua aztertzen da, Indonesia munduko palma-olio esportatzaile garrantzitsuenetarikoa delarik. EAE-arentzat ere hornitzaile nagusia da, palma-olioari dagokionez. «Berde» moduan saldutako laborantza honen benetazko ondorioak azaltzen dira dokumentalean: deforestazio eta turberen suntsiketa tasa itzelak, berotegi-efektuko gas kopuru handien isurketa, komunitate askoren lekualdatzea, lan-baldintza negargarriak eta giza-eskubide eta eskubide sozial eta kulturalen etengabeko urratzea.

———————————————————————————————————————————————————–

Hoy en día, una gran parte de los materiales que consumimos, se traen de muy lejos. Muchos de los productos que consumimos y producimos en Euskal Herria provienen de países del sur o países empobrecidos donde contaminar o contratar a trabajadores en precarias condiciones es más fácil y barato. Los países del Norte, industrializados, o enriquecidos, nos beneficiamos de lo barato que sale pescar atunes en Somalia, extraer minerales en Bolivia, o cultivar agrocombustibles en Indonesia, porque entre otras cosas, no se paga por lo contaminado. Así, tanto los consumidores como las empresas vascas que trabajan allí, como nuestros gobiernos, se benefician de esta desigualdad. Todos los impactos ambientales y sociales que ocurren en los países del Sur debido a nuestra actividad económica y consumo suponen una deuda. Esa deuda es la deuda ecológica.

En este documental le seguimos la pista a tres materias primas que ejemplifican esa deuda ecológica vasca. Por un lado, se explican los impactos de la minería de estaño en Bolivia: entre otros, la contaminación de las aguas y de los suelos, el impacto sobre la salud y la subsistencia de las comunidades y el saqueo que ha supuesto la minería en este país. La CAPV importa grandes cantidades de estaño para la fabricación de cápsulas de uso estético para las botellas de vino. Araba es, a nivel comparativo, uno de los grandes importadores de estaño en el Estado español y el Europa. Una parte de ese estaño viene de Bolivia.

El segundo caso que aborda el video es la pesca industrial de atún en el Océano Índico Occidental. Una de las principales flotas pescando atún en la zona son los atuneros congeladores vascos. Dentro de la pesca vasca actual es uno de los caladeros más importantes y desde donde se hace un gran negocio. Las repercusiones de esta actividad, sin embargo, pueden ser de gran magnitud. Las capturas accidentales de tiburones y otras especies, la sobre-explotación del atún, los daños a los ecosistemas y los impactos sobre los pescadores locales son algunos de los riesgos que supone esta actividad. Los asimétricos acuerdos pesqueros entre la UE y los países implicados son el marco legal de este expolio.

Por último, se expone el caso del cultivo de agrocombustibles en Indonesia, uno de los principales exportadores de aceite de palma africana del mundo. Para la CAPV, también, es uno de sus suministradores. Se analiza el efecto de este cultivo que ha sido vendido como «verde» pero que implica en realidad grandes tasas de deforestación y de desapación de turberas, grandes emisiones de gases de efecto invernadero, numerosos desplazamientos de comunidades, pésimas condiciones laborales, y una continua vulneración de los derechos humanos, sociales y culturales de muchas personas y poblaciones.

www.ekopol.org

www.ekologistakmartxan.org

Zor Ekologiko Batzordea
Ekologistak Martxan
Pilota Kalea 5
48005 Bilbo
(Euskal Herria/País Vasco/Basque Country)

Tel: (00 34) 94 4790119

www.ekologistakmartxan.org
ekozinemaldia.blogspot.com
http://ezhemenezinon.blogspot.com
 http://zor-ekologikoa.blogspot.com

www.bbvagh.org
ibertrola.blogspot.com

www.enlazandoalternativas.org
www.quiendebeaquien.org