lupa-2016-convocatoria2016 Deialdia irekita/Convocatoria abierta

IX LUPA 2016 DOKUMENTALEN MOSTRA ETA TOPAKETA

DEIALDIA

Aurten berandutu garen arren, berriz ere abian da LUPA Dokumentalen Mostra eta Topaketa 2016, urtero bezala, Donostia eta Oreretan, Banda Bat eta Mikelazulo elkarteek antolatuta. Aurten maiatzaren 5etik 8ra izango da.

Horretarako, aurtengo LUPAn parte hartuko duten lanen bidalketaren deialdia irikitzen dugu.

Deialdia martxoaren 7ra arte irikita egongo da.

OINARRIAK

-LUPA 2014 dokumentalen mostra erakustaldi EZ KONPETITIBOA da. Ekimenaren xedea azken urtetan egindako lan dokumentalen mostra bat izatea da, helburu konpetitiborik gabe. Erakustaldi herrikoi, autogestionatu eta eraldatzailea da.

-LUPA, mostra bat izateaz gain, dokumentagileen topaketa bat da. Sortzaileek elkar ezagutzeko leku bat izan nahi du, bertan sorkuntza, ekoizpen edo difusioari buruz hitz egin dezaten.

LUPAko antolakuntzak bereziki nabarmenduko du sortzaileen parte hartzea.

-EZ FIKZIOAren barruan sar dezakegun edozein lan onartuko da.

-Edozein iraupeneko lanak onartuko dira (laburmetraiak, erdimetraiak eta luzemetraiak).

-Aurkeztutako lanak euskara edo gazteleraz ez badaude, hizkuntza horietako baten azpitituluak eduki beharko dituzte.

-Parte hartzaileek honako materiala bidali beharko dute lupafest@gmail.com helbidera:

Lana deskargatu edo online ikusteko esteka bat (iraungitze datarik gabe, hobeto).
Lanaren sinopsia eta fitxa tekniko bat.
Lanaren argazki bat.
Kontaktua (helbide elektronikoa eta telefonoa).

-Parte hartzaileek materiala 2016ko martxoaren 7a baino lehen.

-Antolakuntza parte hartzaileekin jarriko da kontaktuan, lanen aukeraketa prozesuari buruzko xehetasunak kontatzen joateko, lana hautatua izan ala ez.

-Informazio gehiago:

http://www.lupadoc.org

lupafest@gmail.com

——————————————————————————————————————————————–

IX LUPA 2016 MUESTRA Y ENCUENTRO DE DOCUMENTALES

CONVOCATORIA

Esta vez nos hemos retrasado un poquillo, pero la Muestra y Encuentro de Documentales LUPA 2016 vuelve a la carga, como todos los años, en Donostia y Rentería, organizado por las asociaciones Banda Bat y Mikelazulo. Este año será del 5 al 8 de mayo. Para ello, abrimos la convocatoria para el envío de las obras que serán elegidas en la muestra.

La convocatoria estará abierta hasta el lunes 7 de marzo de 2016.

BASES

-La muestra y encuentro de documentales LUPA 2014 es una muestra NO COMPETITIVA. El objetivo de la muestra es la puesta en común de las obras documentales realizadas en los últimos años sin objetivos competitivos. Se trata de una muestra popular, autogestionada y transformadora.

-El LUPA, más allá de una muestra, es un ENCUENTRO de documentalistas. Pretende ser un lugar donde los creadores y creadoras puedan conocerse y charlar sobre distintos aspectos de la creación, producción y difusión de la no ficción.

La organización del LUPA valorará especialmente la participación de los y las documentalistas durante la muestra.

-Se admiten todo tipo de obras que se incluyan dentro de la NO FICCIÓN.

-Se admitirán obras de todas las duraciones (cortometrajes, mediometrajes o largometrajes).

-Si las obras presentadas están en otro idioma que no sea el euskara o castellano, deberán tener subtítulos en uno de los dos idiomas.

-Los y las participantes deberán enviar el siguiente material a la dirección de correo electrónico lupafest@gmail.com:

Un enlace para poder ver online o descargar la obra participante (mejor una que no caduque).
Ficha técnica y sinopsis de la obra participante.
Una fotografía de la obra participante.
Contacto (correo electrónico y teléfono).

-Los y las participantes deberán enviar el material antes del 7 de marzo de 2016.

-La organización se pondrá en contacto con los y las participantes para comentar el desarrollo de la selección de las obras, tanto si son elegidas como si no.

-Para más información:

http://www.lupadoc.org

lupafest@gmail.com