La III Muestra de Cortometrajes por la Identidad-Catalunya se celebrará en Barcelona durante el mes de diciembre y tiene como plazo hasta el 30 de septiembre para presentar trabajos. La Associació Crear per la Identitat i la Memòria (ACIM) convoca a los autores a enviar cortometrajes que aborden el tema del robo de la identidad, su reconocimiento y recuperación, y las consecuencias personales y sociales.

L’Associació Crear per la Identitat i la Memòria (ACIM) organitza la III Mostra de Curtmetratges per la Identitat-Catalunya i convida els autors a enviar les seves obres. La Mostra tindrà lloc a Barcelona el mes de desembre de 2013, a la seu de Casa Amèrica Catalunya i reunirà curtmetratges que abordin tot el que suposa el robatori de la identitat: el seu reconeixement i recuperació, i les conseqüències personals i socials.

L’Associació Crear per la Identitat i la Memòria (ACIM) promou activitats de denúncia del robatori de la identitat, especialment la dels infants. Té una estreta relació amb l’Asociación Abuelas de Plaza de Mayo i els seus integrants van ser els responsables de l’organització dels tres cicles de Teatre per la Identitat-Catalunya.

El segrest d’infants i el canvi d’identitat va ser una pràctica sistemàtica tant durant l’última dictadura militar argentina com durant la dictadura franquista i altres governs de facto.

ACIM considera fonamental lluitar per la restitució de la identitat, que és un dret inalienable.

La Mostra té l’objectiu de promoure, mitjançant el cinema, un espai que analitzi i debati el tema del robatori de la identitat en totes les dimensions culturals, psicològiques, socials i biològiques.

Les bases per participar en aquesta Mostra es poden consultar a

http://txicatalunya.blogspot.com.es/2013/04/iii-mostra-de-curtmetratges-per-la.html

——

La Associació Crear per la Identitat i la Memòria (ACIM) organiza la III Muestra de Cortometrajes por la Identidad-Catalunya y convoca a los autores a enviar sus obras. La Muestra tendrá lugar en Barcelona durante el mes de diciembre de 2013, en la sede de Casa Amèrica Catalunya, y reunirá cortometrajes que aborden el tema del robo de la identidad, su reconocimiento y recuperación, y las consecuencias personales y sociales.

La Associació Crear per la Identitat i la Memòria (ACIM) promueve actividades de denuncia del robo de identidad, especialmente la de niños. Está en estrecho contacto con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y sus integrantes fueron los responsables de la organización de los tres ciclos de Teatro por la Identidad-Catalunya.

El secuestro de niños y cambio de identidad fue una práctica sistemática durante la última dictadura militar argentina así como durante la dictadura franquista y otros gobiernos de facto.

ACIM considera fundamental luchar por la restitución de la identidad, que es un derecho inalienable.

La Muestra tiene el objetivo de promover a través del cine un espacio que analice y debata el tema del robo de la identidad en todas sus dimensiones culturales, psicológicas, sociales y biológicas.

Las bases para participar en esta Muestra pueden consultarse en

http://txicatalunya.blogspot.com.es/2013/04/iii-mostra-de-curtmetratges-per-la.html

——

The Creators for Identity and Memory Association (ACIM) organizes the III Festival of Short Films for Identity-Catalunya, and calls authors to participate with their works.
The Festival will take place in Barcelona, during December 2013, in Casa Amèrica Catalunya, It will bring together short films dealing with identity robbery, its recognition and recovery, and the personal and social consequences.

The Creators for Identity and Memory Association (ACIM) promotes activities that denounce the robbery of identity, mainly when it affects children. It is closely related with the Grandmothers of the Plaza de Mayo Association. Its members organized de three cycles of Theater for Identity-Catalunya.
­

Children abduction and forged identity were a systematic policy during both the last Argentine military dictatorship, Spanish Franco’s regime and other “the facto” governments.

ACIM considers that stolen identities should be restablished as this is an inherent human right.

Submission requirements may be found in

http://txicatalunya.blogspot.com.es/2013/04/iii-mostra-de-curtmetratges-per-la.html


Más información en
Associació Crear per la Identitat i la Memòria (ACIM)
cine(at)txicatalunya.org
info(at)txicatalunya.org
www.txicatalunya.org
http://twitter.com/txicatalunya
http://www.facebook.com/txicatalunya