El divendres 17 de desembre és un gran dia per als socis de Plurí liaTV i per a tots els ciutadans i entitats que creuen fermament que una altra televisió és necessí ria i possible. Invitem a tota la societat valenciana a celebrar-ho amb nosaltres i a conéixer i impulsar inclús amb major forí§a, el model de televisió ciutadí  i participatiu que reivindiquem des de fa ja més d»un any.


L»acte d»inauguració vol representar també l»avaní§ cap a l»inici de les emissions: amb el local, la compra d»equips i la progressiva professionalització de la cooperativa, hem assentat durant estos últims mesos les bases perquè en uns pocs mesos Plurí liaTV isca a la llum. No més és necessari una última aportació econìmica i participativa de tots els sectors que han conegut i recolzat el projecte.

Així doní§, el divendres 17 de desembre a les 19:00h, Av/Cid 154, realitzarem una assemblea general dels socis de la cooperativa, per acordar el pressupost i les etapes per a iniciar les emissions.Posteriorment, a partir de les 21:30h, celebrarem la posada en marxa del local amb un sopar popular i una festa amb actuacions musicals i teatrals.

Vos preguem que confirmeu la vostra assistència tant a l»assemblea com al sopar i festa posterior.

Esperant la vostra participació, atentament el Consell rector de Plurí lia televisió cooperativa valenciana.

www.pluralia.tv/comunicacion@pluralia.tv/ 645 66 99 68