El dijous 21 d»abril, coincidint amb l»Assemblea General de Plurí liaTV, inaugurarem les nostres emissions per Internet. Una tele per Internet per preparar les emissions per les Ones. Per parlar d’estos avaní§os i per a decidir entre tots cap a on anem, vos convoquem a la propera Assemblea General de Plurí liaTV que es cel·lebrarí  a les 19 hores als nostres locals, amb el següent ordre del dia :


1.Accions del Tercer Sector de la Comunicació i llicències per a la Televisió Digital Terrestre:

Informacions per enfortir la campanya pel reconeixement del Tercer Sector de la Comunicació. Com sabeu, ja s’ha constituí¯t la Coordinadora Estatal del Tercer Sector de la Comunicació i la Coordinadora Valenciana, les dues impulsades per Plurí liaTV.

Perì queda molt per fer, perquè és una vergonya que els nostres sacrosants drets a l»expressió i a la informació sols estiguen regulats per les entitats públiques i privades. És imaginable que el dret d»associació sols el poguessen exercir estes entitats? O el dret de manifestació, de vaga…o un llarg etcètera?

2.Pressupost i pla de viabilitat anual:

Presentació dels comptes anuals i del pla per fer viable econìmicament la cooperativa.

3.Informacions sobre les formes d»emissió: Internet i per ones:

Les possibilitats de la xarxa avancen i avancen i anem a poder comení§ar a convertir en realitat el somni d»altre model de televisió. Mitjaní§ant la nostra Web televisiva podrem veure de manera instantí nia en dues qualitats i grandí ries una programació a la carta: curts, documentals, sèries, informatius… Producció prìpia i del món.

Una tele oberta a tots, una tele per a reconéixer-nos, per mostrar que este món no va be, perì que també estí  ple de gent bona, d»iniciatives de cooperació i solidaritat, de creativitat, de vitalitat, de riures i plors… Un remolí d»experiències que res té a vore amb la grisa caricatura que mostra la «caixa tonta» de la societat i del món.

4.Convocatìries:

-Eleccions Consell Rector: proper 26 de maig

-Reunions

-Assemblea extraordiní ria sobre els continguts de les emissions:

Comencem, com una formigueta, a recollir tot el material audiovisual i grí fic que vulgueu difondre, un material per a difondre per la nostra Web i per les ones, un material sense í nim comercial respectant la propietat dels seus productors mitjaní§ant un conveni. També iniciem el debat sobre com organitzar els continguts de les emissions de Plurí liaTV. Vosaltres aneu a fer la línia editorial de Plurí liaTV.

Estem en un moment histìric que les entitats i ciutadans conscients no hem de desaprofitar, estí  en joc el reconeixement dels nostres drets a la informació i a la lliure expressió.Vos esperem!