Lehiaketa zine zuzendari zen Aitzol Aramaioren omenez sortu da. Bere ibilbidean «Un poco de chocolate» eta «Terminal» bezalako lanak azpimarra ditzakegu. Aitzol Aramaio legorretako korto lehiaketako epaimahaikide izan zen. Zinearekiko zuen pasioak lehiaketa honi bere izena eman eta jaialdi berri hau sortzera eraman gaitu.

Este festival nace como homenaje al director de cine Aitzol Aramaio. En su trayectoria caben destacar trabajos como «Un poco de chocolate» o «Terminal». Aitzol Aramaio fue jurado del festival de cortos de Legorreta.  Su pasión por el cine nos ha llevado a dar su nombre y crear este nuevo festival.

2012 EDIZIOKO OINARRIAK
Formatua
Bidalitako euskarria DVD motakoa izan behar du (ohiko DVD irakurgailuek normalean erabiltzen eta irakurtzen dituztenak).

Gaia
Librea

Iraupena
Gehienez 30 minutukoa izan behar du.

Izen-Ematea
2012ko irailaren 30a arte. Lehiakide bakoitzak nahi beste film aurkez ditzake, beti ere, aurretik lehiaketa honetara film horiek aurkeztu ez badira. 2010eko urtarrilaren 1etik aurrera sortutako kortoak parte har dezakete.Lehiaketa honetan parte hartzeak berarekin dakar jaialdiak irauten duen artean antolakuntzari lehiaketak irauten duen artean erreprodukzio eskubideak uztea. Antolakuntzak aukeratutako kortoen eta Lehiaketaren promoziorako, lanen zatiak erabili ahal izango ditu ( gehienez iraupenaren % 10).

Esparrua
Lehiaketa honen esparrua nazioartekoa da.

Generoa
Lehiaketa honetan fikziozko, animaziozko, dokumental-erako edo experimental erako kortoek parte hartu ahal izango dute. Bideoklip-ak edo lan publizitarioak ez dira onartuko.

Hizkuntza
Filmak ozenak zein mutuak izan daitezke eta edozein hizkuntzatan aurkez daitezke. Hizkuntza, lehiaketako bi hizkuntza ofizialetako bat ez bada (euskara edo gaztelera), ezinbestekoa izango da azpitituluak ,aipatutako bi hizkuntza horietako batean igorrita bidaltzea

Bidalketa
Filma eta inskripzio-buletina helbide honetara igorriko dira:
Aitzol Aramaio korto lehiaketa
Patxi Ezkiaga kultur etxea
Eskolaldea, 2
20250 Legorreta (Gipuzkoa)
Informazio gehiago nahi izanez gero, jar zaitez gurekin kontaktuan:
aakortolehiaketa(at)gmail.com

Hautaketa
Obren hautaketa nola emanaldien programa batzorde batek gauzatua izango da, aldez aurretik izena emandako film guztiak ikusiko dituenak.

Epaimahaia
Zinearekin eta arte, letra eta informazio arloekin zerikusirik duten pertsonek eratuko dute.

Emanaldiak
Sekzio ofizialeko emanaldiak Legorretako Herri zineman izango dira 2.012ko urriaren 20ean. Urriak 13an, larunbata, korto finalistak Ondarruko Marabilli sormen festibalean proiektatuko dira.
* AITZOL ARAMAIO KORTO LEHIAKETA kontu handiz arituko da emanaldietan, hala ere, ez da egon litezkeen ustekabeen erantzule egiten.

Erabakia
Epaiaren notario-akta jasoko da eta apelaezina izango da. Lehiakideei idatziz jakinaraziko zaie. Sariak eman gabe gera daitezke. Epaimahaiak aipamen bereziak eman ditzake.

Sariak
Formatua edozein dela ere, film guztiek baldintza berberak izango dituzte lehiaketan
1000€ film labur onenari
300€ Legorretakofilm labur onenari

Klausura
2012ko urriaraen 20ean,larunbata, sari banaketa eta saritutako filmeen emanaldia.

Itzulerak
Lehiaketara aurkeztutako DVD guztiak Legorretako Patxi Ezkiaga kultur etxeko bideotekarako izango dira. Ez zaizkie autoreei itzuliko, espreski eskatutakoak salbu eta beti ere egileak aurretik ordaindutako posta sobre bat bidaliko balu.

—————–
BASES DE LA EDICIÓN 2012

Formato
El soporte de envío debe ser DVD. (Compatibles con reproductor de DVD estándar).

Tema
Libre.

Duración
La obra no excederá los 30 min.

Inscripción
Hasta el 30 de septiembre 2012. Cada participante presentará cuantas películas desee, siempre que sean inéditas en este Certamen.
Pueden tomar parte cortos producidos a partir del 1 de enero de 2010.
La participación en el Certamen supone la cesión de derechos de reproducción durante la duración del festival. La organización podrá utilizar fragmentos de las obras seleccionadas (máximo el 10 % de la duración total del corto) para promoción de las mismas y del festival.

Ámbito
El ámbito del Festival es internacional

Genero
Podrán tomar parte cortos de ficción, animación, documentales o experimentales. No se admitirán videoclips ni obras publicitarias

Idioma
Las películas pueden ser sonoras o mudas y presentadas en cualquier idioma. Si el idioma no es uno de los dos oficiales del certamen (euskera y castellano) será obligatorio que la obra nos sea remitida con subtítulos en uno de los dos idiomas.

Envío

Las películas y el boletín de inscripción se remitirán a:
Aitzol Aramaio korto lehiaketa
Patxi Ezkiaga kultur etxea
Eskolaldea, 2
20250 Legorreta (Gipuzkoa)

Para mayor información contacta con:
aakortolehiaketa(at)gmail.com

Selección
Tanto la selección de las obras como el programa de proyecciones será confeccionado por una comisión, que visionará previamente todas las películas inscritas.

Jurado
Lo constituirán personas especialmente relacionadas con el cine y otros campos de las artes, las letras y la comunicación.

Proyecciones
Las sesiones de proyección de la Sección Oficial se realizarán en Legorretako Herri Zinema el 20 de octubre de 2012. Los cortos finalistas serán proyectados en el festival creativo Marabilli de Ondarrua el sábado 13 de octubre.

* AITZOL ARAMAIO KORTO LEHIAKETA pondrá todo el esmero posible en la proyección pero no se hace responsable de cualquier cadente fortuito que pudiera producirse durante la misma.

Fallo
Se levantará acta notarial y será inapelable. Será comunicado por escrito a los participantes. Cualquier premio podrá declararse desierto. El jurado podrá conceder menciones especiales.

Premios
No se hará distinción en cuanto al formato de las películas y concursarán todas en igualdad de condiciones.
1000€ al mejor cortometraje
300€ al mejor cortometraje de Legorreta

Clausura
El sábado 20 de octubre de 2012, entrega de premios y proyección de las películas premiadas.

Devolución
Las obras presentadas a concurso pasarán a formar parte de la videoteca de Patxi Ezkiaga kultur etxea. No serán devueltas salvo petición expresa y siempre que el autor envíe previamente un sobre con franqueo prepago